Có phải nộp lại tiền sử dụng đất đã được giảm khi bán đất?

Có phải nộp lại tiền sử dụng đất đã được giảm khi bán đất?

Hỏi: Tôi là thương binh hạng 2. Vào năm 2015, tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được giảm 80% tiền sử dụng đất. Nay, tôi muốn chuyển nhượng lại mảnh đất này thì có phải nộp lại số tiền sử dụng đất đã được giảm không?

Nguyễn Tiến Sớm (Hải Phòng)

20


Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi Khoản 1, Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì người có công với cách mạng gồm các đối tượng sau:

...g) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

h) Bệnh binh;...

Khoản 1, Điều 110 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 có nêu quy định, việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong trường hợp sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo…

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất có nêu quy định như sau:

Điều 2. Đối tượng thu tiền sử dụng đất

1. Người được Nhà nước giao đất để sử dụng vào các mục đích sau đây:

a) Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;...

Điều 11. Miễn tiền sử dụng đất

Miễn tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây:

1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công;...".

Điều 12. Giảm tiền sử dụng đất

...2. Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công...

Căn cứ vào các quy định nêu trên, đối chiếu với trường hợp của ông Nguyễn Tiến Sớm, nếu ông là thương binh hạng 2 đã được miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với diện tích đất được giao trong hạn mức theo quy định của Luật Đất đai thì khi chuyển nhượng lại quyền sử dụng mảnh đất này cho người khác, ông Sớm sẽ không phải nộp lại số tiền sử dụng đất mà ông đã được miễn, giảm trước đó theo quy định trước thời điểm chuyển nhượng.

Cục Thuế TP Hải Phòng

 

Tin liên quan

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web https://zland.vn

0926.656.679
Nhận thông tin dự án

Hồ sơ gồm: Bảng tính dòng tiền đầu tư, Bảng giá [New], Chính sách bán hàng [New], Hồ sơ thiết kế, Hợp đồng mua bán,... Tất cả trong 1 lần tải.

Họ và tên *
Số điện thoại *
+