Thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất được tính như thế nào?

Thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất được tính như thế nào?

Hỏi: Năm 2002, gia đình tôi có mua một mảnh đất thuộc địa bàn xã An Tường, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Mảnh đất khi đó đã được cấp giấy chứng nhận từ năm 1995. Đến nay, gia đình tôi định làm thủ tục sang tên, vậy xin hỏi, mảnh đất của gia đình tôi sẽ tính thuế căn cứ theo giá đất năm 2002 hay năm 2017?  

chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác định theo quy định của pháp
luật hiện hành và bảng giá đất của địa phương. Ảnh minh họa

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, giá tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác định như sau:

1. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong trường hợp trên đất không có công trình xây dựng:

- Giá đất để tính thuế thu nhập cá nhân chính là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng nếu giá chuyển nhượng ghi trong hợp đồng cao hơn giá đất mà UBND tỉnh Tuyên Quang quy định áp dụng cho năm 2017.

- Giá chuyển nhượng sẽ được tính theo bảng giá đất do UBND tỉnh Tuyên Quang quy định áp dụng trong năm 2017 nếu hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc giá trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất mà UBND tỉnh Tuyên Quang quy định áp dụng cho năm 2017.

2. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong trường hợp trên đất có công trình xây dựng:

- Giá chuyển nhượng đất được xác định giống như điểm 1 nêu trên.

- Giá nhà và công trình kiến trúc gắn liền với đất được xác định căn cứ theo giá tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh quy định.

Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang

 

Tin liên quan

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web https://zland.vn

0926.656.679
Nhận thông tin dự án

Hồ sơ gồm: Bảng tính dòng tiền đầu tư, Bảng giá [New], Chính sách bán hàng [New], Hồ sơ thiết kế, Hợp đồng mua bán,... Tất cả trong 1 lần tải.

Họ và tên *
Số điện thoại *
+